DZIEŁO SZTUKI

Staje się domeną prze­żyć swoistych i odrębnych, zrywających ze sprawami życia codziennego. Dzieło sztuki zyskuje, mówiąc słowami Waltera Benjamina, specyficzną aurę, rozumianą jako „niepowtarzal­ne zjawisko pewnej dali, niezależnie od tego, jak blisko by ona była”. Odczucie dystansu, immanentnie obecne w prze­życiu estetycznym, przeciwstawia się doznaniu bliskości, „po­ręczności” świata codziennego. Obcowanie ze sztuką jest więc eo ipso przekroczeniem codzienności, chwilowym z nią ze­rwaniem.Związek między światem fikcji artystycznej a świa­tem codzienności zostaje przerwany na wszystkich poziomach struktury ontycznej dzieła: w wymiarze czasowym — czas fikcji artystycznej jest zawsze odrębny od czasu realnego; w wymiarze przestrzennym — przedstawiane osoby, zdarzenia, miejsca, wyjęte są z continuum przestrzennego świata real­nego; w wymiarze substancjalnym — dzieło sztuki jest przed­miotem specyficznym, posiadającym sobie tylko właściwe ce­chy, odmienne od tych, które posiadają inne zjawiska, nie­artystyczne.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!