DYSTANSOWANIE DO SZTUKI

Wiek dziewiętnasty przynosi pogłębienie obu tendencji — dystansowania się sztuki wobec codzienności i wobec tradycyj­nie pojmowanego sacrum — zdążając ostatecznie ku maksymalistycznej autonomii sztuki oraz ku skrajnemu wywyższe­niu jej rangi.  W 1829 roku Wiktor Hugo, .we wstępie do Poezji wschod­nich, napisał, że wszystko zależy, od sztuka, podczas gdy. sztu­ka nie zależy od niczego. Słowa te nie miały dla samego Hugo takiego wielkiego znaczenia, jakie miały dla następujących po nim generacji artystów. Teofil Gautier, Gerard de Neryal, głosili kult sztuki i jej oderwanie od problemów społecznych. U Charlesa Baudelaire’a kult sztuki łączył się już wręcz ze wstrętem do życia codziennego.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!