DOSTRZEŻENIE WEWNĘTRZNYCH KONFLIKTÓW

Dostrzeżenie we­wnętrznych konfliktów światopoglądowych i artystycznych awangardy pozwoli nam zrozumieć przyczyny jej społecznego osamotnienia i fiasko głównych zamierzeń. Zastanówmy się najpierw nad sensem terminu „codzien­ność”. W zgodzie ze .słownikowymi ustaleniami nazwa ta ozna­cza zwyczajną, powszednią egzystencję ludzką, sfeirę, w któ­rej mieszczą się zdarzenia powtarzające się co dzień (lub przy­najmniej często), zwykłe, banalne, powszednie. Codzienność to brak urozmaicenia, monotonia i szarość, to praca, wypoczynek po niej, życie rodzinne, wszystko z odcieniem niechęci i lek­ceważenia.

 

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!