CZYSTE PRZEŻYCIE

Toteż pierwszym apriorycznym postulatem estetyki stało się twierdzenie, że przeżycie jest „czyste”. Autonomia piękna domaga się od- i rozróżnienia go od innych wartości. Idea autonomii może wręcz doprowadzić do- poczynienia tak ostrych cięć, że zostaną zerwane więzy pięk­na z innych wartościami. Cięć tych dokonuje się z nadzieją wypreparowania z całości doświadczenia aksjologicznego sa­mego doświadczenia estetycznego. Zabieg ten, z punk­tu widzenia metodycznego, wydaje się czymś nieuniknionym. Jeśli nawet zabieg ten konstruuje coś abstrakcyjnego, typ idealny, który w swej czystej postaci nigdy faktycznie nie występuje, to przecież wydaje się być teoretycznie niezbęd­ny.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)