CIERPLIWOŚĆ POKORY

Tak oto cierpliwość staje się wyrazem chłopskiej pokory. Byc j chłopem, jak chce przywołana tu opowieść, to umieć bez- eksplozywnie, bezwstrząsowo doświadczać nawet najdotkliw- ; szego niedostatku. Chłop w Kamieniu na kamieniu jest biblij- , nym Adamem wypędzonym z raju — człowiekiem uosabiają- , cym nie tylko biedę własnej, historycznie przemijającej klasy, : ale całego nieprzemijającego rodzaju ludzkiego.  Niezwykle plastycznie wskazuje Myśliwski na cierpliwość . jako jedyne ogniotrwałe, osobowościowe i zarazem pozacha- rakterologiczne bogactwo chłopa, przydatne w każdej sytuacji.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)