APOGEUM POSTAWY

Apogeum tej postawy następuje u .schyłku wieku. Postę­pująca, gwałtownie industrializacja i rosnące znaczenie miesz­czaństwa odsuwają sztukę i artystę na marginesy życia. Re­akcją obronną ze strony artystów było odrzucenie codzien­ności jako domeny zjawisk płaskich, marnych, często — od­rażających, jako egzystencji bezwartościowej. Za jedyną sfe­rę wartościową uznana została sztuka. Głoszona i silnie akcen­towana opozycja: artysta — filister, doktryna Vo,Tt pour l dTt, są charakterystycznymi oznakami tej postawy artystycznej oraz sytuacji sztuki w kontekście społecznym końca stulecia.Symbolizm był praktycznym i teoretycznym ukonkretnie­niem opisywanej postawy.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)