ANALIZA MONOGRAFII

Badaniami monograficznymi objęto rodziny robotnicze w pierwszym i drugim pokoleniu, a także graniczny typ rodziny robotniczo^chłoipskiej. Analiza monografii wspomnianych ro­dzin pozwoliła stwierdzić, że postawa, w której szczególnie ujawniają się wartości estetyczne — postawa wobec sztuki jest jednorodna u poszczególnych ich członków. Uzależ­niona jest ona od wykształcenia, charakteru pracy wykony­walnej przez robotników. Spotyka się Todziny świadomie upra­wiające zainteresowania estetyczne i nie nadające im charak­teru odświętnego, tych rodzinach mechanizm uczestnictwa rodzinnego w kulturze opiera się o osobę starszego pokolenia czynnie uprawiającą wybraną dziedzinę sztuki.

Witaj na moim portalu dotyczącym tematyki hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych informacji o hobby zarówno dla mężczyzn jak i kobiet. Zapraszam do czytania i śledzenia mojego bloga!